Персонал Чернівці: резюме та пошук співробітників в Чернівцях, працевлаштування та розміщення вакансій. Знайти співробітників в Чернівцях швидко, шукаю резюме в місті Чернівці.

Ви працюєте менеджером по підбору персоналу? Значить вам відомо, як складно знайти персонал в Чернівцях. Кого шукати - фахівців з мінімальним досвідом роботи або віддати перевагу фахівцям з відмінним резюме? Звертати увагу на резюме з низьким рівнем зарплати Або потрібен персонал в Чернівцях, але з високим окладом? Питань багато, тому ласкаво просимо на портал, орієнтований на пошук резюме і співробітників, а також розміщення вакансії в Чернівцях!

Резюме: Библиотекарь-библиограф, доцент (Чернівці)

 • Дата додавання:
 • Зарплата:
 • Місто: Чернівці
 • Досвід роботи: 0 рок. міc.
 • Графік роботи:
 • Стать: женский

Досвід роботи

  <p><strong></strong><strong>РЕЗЮМЕ</strong></p>
  <p><strong>Денисенко Світлана Олександрівна</strong></p>
  <p><strong>дата народження </strong>12 квітня 1964р.</p>
  <p><br /></p>
  <p><strong>МЕТА: пошук вакансії</strong><strong> згідно спеціальності</strong> <strong>«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»</strong></p>
  <p><strong><br /></strong></p>
  <p><strong>ОСВІТА</strong></p>
  <p><br /></p>
  <p>1999-2002 рр</p>
  <p>Аспірантура Харківської державної академії культури. Кандидат педагогічних наук зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».</p>
  <p><br /></p>
  <p>1990-1994 рр</p>
  <p>Харківський державний інститут культури. Спеціальність «Бібліотекознавство та бібліографія». Кваліфікація бібліотекар-бібліограф.</p>
  <p><br /></p>
  <p>1987-1989 рр</p>
  <p>Сумське культурно-освітнє училище з відзнакою. Спеціальність «Бібліотечна справа». Кваліфікація - бібліотекар.</p>
  <p><br /></p>
  <p>1979-1983 рр</p>
  <p>Сумський машинобудівний технікум. Спеціальність «Ливарне виробництво чорних металів». Кваліфікація технік-технолог.</p>
  <p><br /></p>
  <p>1995р.</p>
  <p>Сумський державний учбовий центр професійного навчання населення. Прийнята на курси операторів ЕОМ за направленням міського центру зайнятості. Звільнена у зв’язку з закінченням навчання. Присвоєна спеціальність оператор ЕОМ.</p>
  <p><strong><br /></strong></p>
  <p><strong>Досвід</strong><strong><br /></strong><br /></p>
  <p>23.03.2017-25.05.2017. Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Завідувач відділення (с. Рибці Сумський р-н).</p>
  <p>Прийнята на посаду завідувача стаціонарного відділення змішаного типу цілодобового перебування. Звільнена у зв’язку з закінченням строку трудового договору п. 2 ст. 36 КЗпП України.</p>
  <p><br /></p>
  <p>06.09.2016-30.09.2016 Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради. Соціальний робітник</p>
  <p>Прийнята на посаду соціального робітника в управління надання державної соціальної допомоги на період оплачуваних громадських робіт за строковим трудовим договором, який діє по 30.09.2016. Звільнена з посади у зв’язку з закінченням строку трудового договору п.2 ст. 36 КЗпП України.</p>
  <p><br /></p>
  <p>2015-2016. Сумський міський центр зайнятості</p>
  <p>Допомога по безробіттю відповідно до ст. 22 п. 14 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».</p>
  <p><br /></p>
  <p>2010-2015 рр. Сумський національний аграрний університет. Кафедра </p>
  <p>філософії і соціології. Доцент.</p>
  <p>Створені навчально-методичні комплекси в Word, Роwer Point, Moodle з вивчення дисциплін «Психологія», «Культурологія» українською та російською мовами. «Психологія з основами соціології» в Word, Роwer Point українською та російською мовами. Отримані 2 сертифікати. Підготовлені та видані 1 конспект лекцій, 1 методичне видання, 9 наукових публікацій (додаткова інформація).</p>
  <p><br /></p>
  <p>2006-2010 рр. Сумський національний аграрний університет. Кафедра менеджменту в агропромисловому комплексі. Доцент</p>
  <p>Створені навчально-методичні комплекси в Word, Роwer Point дисциплін «Менеджмент персоналу», «Психологія і педагогіка» українською мовою.</p>
  <p>Підготовлені та видані 1 підручник, 1 навчальний посібник, 2 навчально-методичні видання, 2 методичні видання. 3 міжнародні наукові публікації, 1 публікація в СНАУ. Участь у 3 міжнародних конференціях (Крим, Білорусь, Россія) (додаткова інформація).</p>
  <p><br /></p>
  <p>2004-2005, 2006-2011 Київський національний університет культури і мистецтв. Кафедра менеджменту. Старший викладач сумісник</p>
  <p>Дисципліни «Документознавство», «Управлінське документознавство», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Архівознавство», «Стандартизація та сертифікація», «Наукова експертиза документів», «Організація діяльності інформаційних установ», «Документаційне забезпечення діяльності установ», «Документно-інформаційні комунікації».</p>
  <p><br /></p>
  <p>2004-2006 рр. Сумський національний аграрний університет. Бібліотека. Заступник директора.</p>
  <p>Участь у засіданнях вченої ради СНАУ, міжвідомчої ради при ОУНБ, створення наукового проекту «Концепція розвитку бібліотеки Сумського національного аграрного університету до 2015р.», 1 міжнародна наукова публікація (м. Звенігород Московської обл.), 1 публікація в СНАУ. </p>
  <p>Участь в міжнародній конференції (м. Звенігород Московської обл.), участь в 2 міжнародних конференціях в Україні (Харків, Київ), організація і проведення 1 навчально-практичного семінару, збір, наукове та методичне редагування, видання інформаційних матеріалів. (додаткова інформація)</p>
  <p><br /></p>
  <p>2004-2006 рр. Сумський національний аграрний університет. Доцент кафедри менеджменту в агропромисловому комплексі за сумісництвом.</p>
  <p>Створення навчально-методичних комплексів. Дисципліни «Діловодство», «Патентування і ліцензування», «Архівна справа», «Менеджмент персоналу». Підготовка методичних видань з дисциплін «Діловодство», «Патентування і ліцензування», «Архівна справа».</p>
  <p><br /></p>
  <p>2002-2004 рр. Харківська державна академія культури. Викладач кафедри книгознавства і фондознавства</p>
  <p>Захист дисертації „Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек регіону в умовах інформатизації” (2003р.). Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». (2004р.).14 одноосібних публікацій.</p>
  <p>Дисципліни «Аналітико-синтетична обробка документів», «Стандартизація в бібліотечно-інформаційній сфері», «Документознавство», «Краєзнавча робота в бібліотеці».</p>
  <p><br /></p>
  <p>1996-1999 рр. Сумський державний аграрний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Бібліограф 1 категорії.</p>
  <p>Посадові обов’язки: вивчення інформаційних потреб користувачів. «Дні інформації», виставки-перегляди інформаційних видань «Бібліографія на допомогу науковій діяльності», «День бібліотеки на кафедрі», «День науки», «День курсового проектування», бібліографічні огляди,індивідуальна інформація на основі «Рубрикатора інформаційних потреб науково-педагогічних працівників».</p>
  <p><br /></p>
  <p>1989-1991 рр. Завідуюча бібліотекою.<br />Організація комплектування фонду бібліотеки, обслуговування користувачів, управління бібліотекою.</p>

  <p><strong><br /></strong></p>
  <p><strong>ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ</strong></p>
  <p>Сертифікати</p>
  <p>Видані Денисенко Світлані Олександрівні учаснику VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» 16-17 травня 2015 року, м. Суми. – Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, учаснику VII Міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» 17-18 травня 2014 року, м. Суми. – Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ.</p>
  <p>Методичні видання </p>
  <p>1. Психологія: Конспект лекцій / Укл. Денисенко С.О. – Суми: СНАУ, 2014. - 160 с.</p>
  <p>2. Психологія: Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни для студентів 5 курсу спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина», 4 курсу спеціальності 7.08010103 «Землеустрій та кадастр» денної форми навчання / Укл. Денисенко С.О. – Суми: СНАУ, 2011. - 22 с. </p>
  <p>Наукові публікації 2011-2015рр.</p>
  <p>1. Денисенко С.А. Информационные технологии библиотек вузов юридического профиля -Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матеріалів ІV Міжнародної наук. -практ. конф. (м. Суми, 21-22 травня 2011 року) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Університетська книга, 2011. - С. 637 - 639.</p>
  <p>2. Денисенко С.О. Бібліотечно-інформаційне забезпечення студентів юридичних вищих навчальних закладів. - Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Зб. матеріалів V Міжнародної наук. - практ. конф. (19-20 травня 2012 року, м. Суми) ІІ частина / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. - Суми: «Друкарський дім «Папірус», 2012. - С. 254. – 256.</p>
  <p>3. Денисенко С.А. Аспекты менеджмента в интеграции сельскохозяйственных библиотек / С.А. Денисенко // Екзистенційні та комунікативні питання управління: мат. Міжнар. наук.-теор. конф. (Суми, 23-25 січня 2014 р.). – Суми, 2014. - Ч. 1. - С. 107 - 109.</p>
  <p>4. Денисенко С.О. Соціокультурні інформаційні потреби користувачів та їх реалізація в сучасних умовах. Матеріали навчально-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (15 - 19 квітня 2013 р.) В 3 т. – Т. 3. – Суми, 2013. – С. 191.</p>
  <p>5. Денисенко С.О. Теоретичні аспекти бібліотечно-інформаційного забезпечення студентів вищого навчального закладу юридичного профілю / С.О. Денисенко. – Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2013 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. - Суми: Друкарський дім «Папірус», 2013. - С. 606 - 609.</p>
  <p>6. Денисенко С.О. Теоретичні основи організації інформаційного забезпечення підприємницької діяльності / С.О Денисенко // Вісник СНАУ. - (Серія «Економіка і менеджмент»). - Вип. 6 (57), 2013. - С. 15</p>
  <p>7. Денисенко С.О. Еволюція наукових уявлень про краєзнавчий фонд бібліотеки / С.О. Денисенко // Світогляд – Філософія - Релігія: зб. наук. пр. V Міжнар. наук. конф. (Суми, 28 - 29 листопада 2014 р.). – Суми, 2015. – Вип. 8. - С. 276 - 281.</p>
  <p>8. Денисенко С.О. Стратегічні напрямки збереження документів у бібліотеках вищих навчальних закладів юридичного профілю / С.О. Денисенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук. практ. конф. (16-17 травня 2015 р., м. Суми). – Суми, 2015. - С. 243 - 245.</p>
  <p>9. Денисенко С.О. Сучасний стан фондів бібліотек регіонального рівня / С.О. Денисенко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (24 квітня 2015 р.) В 3 т. / Т. ІІІ. – Суми, 2015. – С. 162</p>
  <p>Методичні видання 2008-2010рр.</p>
  <p>1. Основи психології і педагогіки: Підручник / Укл. Денисенко С.О. – Суми, 2010. - 66 с.</p>
  <p>2. Основи психології: Навчальний посібник / Укл. Денисенко С.О. - Суми, 2009. - 80 с.</p>
  <p>3. Менеджмент персоналу: Навчально-методичне видання до практичних, семінарських занять / Укл. Денисенко С.О. – Суми: СНАУ, 2009. – 14 с.</p>
  <p>4. Менеджмент персоналу Навчально-методичне видання до виконання індивідуальних завдань / Укл. Денисенко С.О. – Суми: СНАУ, 2009. – 10 с.</p>
  <p>5. Менеджмент персоналу: Методичні матеріали з освоєння дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання (до 1 та 2 модулів) / Укл. Денисенко С.О. – Суми, 2008. – 34 с. </p>
  <p>6. Менеджмент персоналу: Методичні матеріали з освоєння дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання (до 3 модуля) / Укл. Денисенко С.О. – Суми, 2008. – 16 с.</p>
  <p>Наукові публікації 2007-2009рр.</p>
  <p>1. Денисенко С.А. Единый распределенный краеведческий фонд библиотек региона: теоретические аспекты формирования (электронный ресурс) // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: Материалы XIV Международной конференции “Крым 2007”. – М.: ГПНТБ России, 2007. - 1 электр. опт. диск (CD - ROM).</p>
  <p>2. Денисенко С.О. Электронная доставка документов: краеведческий аспект. Международная конференция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов «Восток – Запад» в век информационно – телекоммуникационных технологий (3-7 декабря 2007г., Минск) [Електронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, 2007. – 1 электронный оптический диск (CD – ROM)</p>
  <p>3. Денисенко С.О. Краеведческий фонд как объект научной деятельности // Материалы Двенадцатой Конференции «LIBCOM - 2008». Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек (17-21 ноября 2008г., г. Звенигород, Московская обл.). – 1 электронный оптический диск (СD-ROM). </p>
  <p>4. Денисенко С.О. Психолого-педагогічні проблеми організації профорієнтаційної компетенції студента. – Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (11-12 грудня 2009р.). - Суми: Видав. «Довкілля», 2009. - С. 376.</p>
  <p>Наукові публікації, семінар на базі бібліотеки СНАУ, видання інформ. матеріалів 2004-2006рр.</p>
  <p>1. Денисенко С.А. Теоретические основы интеграции краеведческих фондов библиотек в условиях информатизации региона // Материалы Десятой Юбилейной Международной Конференции и Выставки Libcom - 2006 «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек“ (13-17 ноября 2006г., г. Звенигород, Московская обл.). [Электронный ресурс] / ГПНТБ России, 2006.- 1 электр. опт. диск (CD-ROM).</p>
  <p>2. Денисенко С.О. Комплектування єдиного розподіленого краєзнавчого фонду бібліотек регіону в умовах переходу до ринкової економіки // Аграрний форум – 2006: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (25-29 вересня 2006р., Суми), Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – С. 184-185.</p>
  <p>3. Участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції «Нові інформаційні технології в управлінні агропромисловим виробництвом», (12-13 квітня 2005 р. Київ). – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».</p>
  <p>4. Участь у науковій конференції, презентації книжок і монографій щодо святкування 200 річчя центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (17 листопада 2004 р. Харків). - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.</p>
  <p>5. Організація і проведення науково-практичного семінару «Сучасні підходи в діяльності бібліотек аграрних навчальних та наукових закладів щодо забезпечення ними навчального, наукового та виховного процесів» для співробітників бібліотек коледжів, дослідних станцій, науково-дослідного інституту (8 листопада 2004р.).</p>
  <p>6. Підготовка та видання «Інформаційного бюлетеню Сумського національного аграрного університету» (2004-2006рр.).</p>
  <p>7. Підготовлена «Концепція розвитку бібліотеки Сумського національного аграрного університету до 2015р.»<br /><br /></p>


  Відкрити контакти

  Подивіться схожі вакансії на порталі Jobs.ua

  Або подивіться резюме на порталі Jobs.ua
  Jobs.ua рекомендує переглянути: